Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Стратегия


Този документ представлява стратегията на РЕЦ за периода 2011 г. до 2015 г., одобрена от Съвета на директорите. Документът е изготвен под постоянното ръководство на Съвета на директорите на РЕЦ, като се взети предвид обсъжданията и препоръките на Общите събрания през 2009 г. и 2010 г. както и забележките и предложенията на висшите служители / подписалите Хартата на РЕЦ и ключови заинтересовани страни. Стратегията се основава на Декларацията от страните, подписали Хартата на  РЕЦ по повод на 20-годишнината от основаването на РЕЦ, която бе през 2010 г.. Тя отразява резултатите от вътрешни и външни оценки на дейностите и продуктите на организацията през последните пет години, включително изпълнението на стратегията за периода 2006-2010 г.

Стратегията не представляват цялостен работен план. Тя по-скоро определя приоритетните въпроси, върху които РЕЦ трябва да се съсредоточат през следващите пет години. РЕЦ трябва дс съхранява и надграждат постиженията си до момента и, в същото време да открие нови пътища, в съответствие с идентифицираните ключови направления за бъдеща работа.

За да се отговори на предизвикателствата пред околната среда и устойчивото развитие в регионите, в които действа, РЕЦ ще рационализира ресурсите си към две основни направления на работа в периода 2011-2015 г.:  - Управление за устойчивост и Зелена икономика.

  1. Изтеглете Стратегията на РЕЦ за 2011-2015 г. в PDF формат
  2. Изтеглете приложенията към Стратегията на РЕЦ за 2011-2015 г. в PDF формат
  3. Изтеглете Стратегията на РЕЦ за 2006-2010 г. в PDF формат