Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 30 и 31 октомври 2014г. РЕЦ – клон България ще вземе участие в събитие, организирано от Швейцарското междинно звено

9 октомври, 2014

На 30 и 31 октомври 2014г. РЕЦ – клон България ще вземе участие в събитие, организирано от Швейцарското междинно звено за „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и „Фонд партньорство и експертна помощ“. Целта на събитието е да срещне всички бенефициенти на безвъзмездна помощ („изпълняващи агенции“) по тези два тематични фонда на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, и да положи основите на мрежа за сътрудничество помежду им. Форумът ще се проведе в Метрополитън Хотел София като събитието ще започне от 12.00 ч. на 30.10. Програмата през първия ден включва приветствия и представяния на Тематичните фондове и финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария. През втория ден се предвижда работа на участниците във фокус групи.

 

На събитието РЕЦ България, ще представи своя проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България”.

 

РЕЦ – България ще предостави повече информация и мултимедийни материали, след провеждане на събитието.