Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Национален обществен форум за включване на гражданското участие в управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000

2 февруари, 2015

На 19 януари 2015 година Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, проведе Национален обществен форум за включване на гражданското участие в управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000. Срещата се проведе в Представителството на Европейската комисия в България, където бе представен проекта „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на зоните от Натура 2000“.

На срещата присъстваха представители на министерства, общини и неправителствени организации от  пилотните зони по проекта - Западна Стара планина, Западни Родопи, Мещица и Кочериново.

Основните акценти на срещата бяха поставени върху:

 • Проведения анализ за начините на управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, в държави членки от Европейския съюз и Швейцария. Под обсега на този анализ попадат държавите Германия, Франция, Гърция, Полша, Словения и други.
 • Съществуващите практики за обществено участие в управлението на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, ползите от включването на гражданите в планирането на управлението на тази мрежа и различните нива на гражданско участие, при взимането на решения късаещи процеса на управление.
 • Анализ на законодателната рамка в България за управление на защитени територии и регламентирано  включване на гражданите, взаимодействие между заинтересованите страни и нуждата от тяхното пряко въвличане в управлението на Натура 2000.
 • Подходи за управление при наличие на общ интерес в селските райони в страни от Европейския съюз, подходът „Лидер“ като начин за управление на Натура 2000 в Германия и опитът на България за прилагане на подхода „Лидер“.

По време на срещата бяха дискутирани въпроси относно засилването на гражданския интерес към съвместното управление на зоните от екологичната мрежа с различни институции, ясно разпределение за изпълнението на контролните функции върху териториите от мрежата в България, както и определянето на орган за управление на Натура 2000.

 1. Презентация 1
 2. Презентация 2
 3. Презентация 3
 4. Презентация 4
 5. Презентация 5
 6. Проектен фиш
 7. Програма на събитието