Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Контакти


REC Head Office

2000 Szentendre, Ady Endre ut 9-11, Hungary
Tel: (36-26) 504-000
Fax: (36-26) 311-294

Executive and Regional Directors
Mihail Dimovski, Executive Director

REC Bulgaria

България, София 1000, бул. Янко Сакъзов 32, ет. 2, офис 4
Телефон: (359-2) 983-4817
Факс: (359-2) 983-5217
Email: rec-bulgaria@rec.org